Mobilní jednotka EchoTrack
Specifikace mobilní jednotky 

   
  • Je konstruována s ohledem na maximální odolnost a spolehlivost
  • Nevyžaduje aktivní přístup řidiče (vkládání údajů, potvrzování apod.)
  • Provedením a zabezpečením eliminuje snahu o její vyřazení z provozu (interní zálo žní zdroj, masivní kovové pouzdro, všechny konektory jsou ukryty uvnitř).

  • Automatická detekce nekorektního chování řidiče.
  • Zvýšená odolnost vůči vibracím, teplotním změnám a prachu jsou použity nejmodernější technologie.
  • Zvýšená odolnost vůči vibracím, teplotním změnám a prachu jsou použity nejmodernější technologie.