Služba Internet Map Server

Přehled aktuálního stavu vozidel   Historie pohybu vozidla   Výstupní reporty


Služba EchoTrack Internet Map Server umožňuje přístupu k vašim vozidlům z libovolného počítače připojeného k Internetu (po autorizaci jménem a heslem), významně snížíte počáteční investici a nemáte už žádné další náklady spojené s provozem systému. Služba IMS zahrnuje pronájem mobilní jednotky, servis, neomezený přístup k Internetovému serveru
EchoTrack, bezplatnou poradenskou a školící podporu.

V paušálním tarifu je zahrnutý provoz a údržba  systému včetně komunikačních nákladů a to komunikace centrální server ---> jednotka  stažení a zpracování podrobných dat (kniha jízd, palivo…) jedenkrát týdně a pravidelné každodenní hlášení z vozidla

 

Služba Echotrack Internet Server disponuje následujícími funkcemi
  • Zobrazení aktuálních pozic vozidel nad mapovými podkladem
  • Dotaz na okamžitou polohu vozidla a žádost o stažení dat z paměti jednotky
  • Historii pohybu vozidla zobrazenou nad mapovým podkladem s možností probarvení dle měřené veličiny (např. okamžitá rychlost)
  • Kniha jízd
  • Kniha zastávek
  • Reporty pohybu v zahraničí
  • Grafické znázornění měření průběhu hladiny paliva