Výstupní reporty

 

Součástí centrální databáze EchoTrack jsou tabulky, které umožňují přechod od (geo)grafické reprezentace naměřených dat k textovým reportům. Jedná se zejména o:
 

Hranice států – EchoTrack disponuje databází, která přesně popisuje hranice jednotlivých evropských zemí. Jsou ošetřeny výjimky spočívající v malých a ostrovních státech, pobřežních vodách apod. Na základě této tabulky je každé naměřené poloze přiřazen odpovídající stát. Údaj se používá pro automatické vyčíslení diet.

 

Databáze měst Evropy – cca. 56 tis. mapových míst definujících evropská sídla. Na základě této tabulky je každé naměřené poloze přiřazeno nejbližší město. Údaj se používá pro automatické generování knihy jízd.

 

Databáze měst ČR – cca. 9 tis. míst definujících česká sídla. Na základě této tabulky je každé naměřené poloze přiřazeno nejbližší město. Údaj se používá pro automatické generování knihy jízd.

 

Databáze měst SR – cca. 7 tis. míst definujících slovenská sídla. Na základě této tabulky je každé naměřené poloze přiřazeno nejbližší město. Údaj se používá pro automatické generování knihy jízd.

 

Databáze poštovních kódů – EchoTrack disponuje databází, která přesně popisuje hranice územní působnosti jednotlivých poštovních směrovacích kódů. Ve většině států Evropy je tabulka zpracována až do úrovně 5. čísla, tedy PSČ náleží velmi malémů území. Tabulka se používá pro automatické vyhodnocení splnění zakázky – objednávka počítá s nakládkou / vykládkou v určitém PSČ, je kontrolován výskyt kamionu v danou dobu v požadovaném území.

 

Databáze uživatelských bodů – EchoTrack nabízí nástroje pro zadávání a správu uživatelských bodů, které mohou být synchronizovány např. s vnitropodnikovým IS. Typicky se zadávají zákaznické body dle číselníku obchodních partnerů, dislokace domovské firmy, bydliště řidičů, místa odpočinku, motoresty, čerpací stanice… EchoTrack je schopen automaticky zvýraznit ve výstupních reportech nežádoucí stání vozidla.

 

Veškeré uložené informace jsou prezentovány ve formě reportů tvaru MS Excel, popr. MS-WORD, XML a TXT. EchoTrack je vybaven nástrojem pro uživatelskou definici reportů. Ve standardní sadě se nachází reporty:

 
  • Kniha jízd
  • Kniha zastávek
  • Kniha pobytu v jednotlivých státech
  • Report čerpání paliva
  • Report průběhu měření hladiny paliva (resp. ostatních analogových veličin)