Disečerský pult Echotrack

Mapové podklady   Výstupní reporty
 

Dnes EchoTrack umožní dispečerům:

Dispečerský pult EchoTrack umožňuje komunikaci s mobilními jednotkami, změnu jejich nastavení, stažení a analýzu dat. Vlastní aplikaci, zejména formy výstupu dat, je možno upravit dle přání zákazníka

 

Pro činnost dispečera jsou typické následující akce:

  • zjišťování aktuální polohy vozidla pro plánování jeho dalších jízd, posílání zpráv řidiči
  • vizuální kontrola uražené trasy (na mapě vidí historii pohybu vozidla, může ji barevně rozlišit např. dle aktuální rychlosti, otáček, teploty, chodu chlazení…)
  • V ytvoření textového reportu (typicky knihy jízd, grafu spotřeby paliva), který porovná s údaji vykazovanými řidičem

Přednosti dispečerského pultu EchoTrack:

  • snadné a intuitivní ovládání – barevné kódování stavu vozidel, jednotná menu
  • zabezpečení – autorizace jménem a heslem, omezení přístupu dle oprávnění
  • objemy dat – robustní konstrukce umožňuje práci se stovkami miliónů záznamů bez ztráty spolehlivosti a zpomalení odezvy programu
  • automatické předzpracování dat – program automaticky zkontroluje naměřené údaje, nastaveným uživatelům pak odešle e-mail, ve kterém upozorní na možné problémy konkrétních vozidel (skokové úbytky paliva, nedodržené trasy, jízdu ve vysoké rychlosti či otáčkách…)
  • široký výběr kvalitních map – od Evropy 1 : 1 000 000 až po podrobné plány měs