AURIS CZ, spol. s.r.o. byla založena v roce 1993. Firma se od počátku secializovala na vývoj zakázkové elektroniky a softwaru a dále na komplexní a rychlý servis výpočetní techniky. Tyto aktivity tvoří i nadále její nosný program


Firma AURIS CZ, spol. s.r.o.je ryze česká, bez účasti zahraničního kapitálu. Její činnost je takřka výlučně financována z vlastních zdrojů.Na základě získaní zkušeností z oboru počítačové geografie a vzhledem k zaměření firmy se přímo vybízela možnost vývoje systému sledování provozu vozidel. V roce 1995 byl započat vývoj systému založeného na technologii GPS. Ke koncovým zákazníkům se první verze tohoto produktu pod obchodním označením „Systém satelitní identifikace EchoTrack“ dostala již v roce 1996.

Zpočátku byl systém orientován na hlídání hospodárnosti provozu vozidel malých a středních firem. Minimalizace provozních a pořizovacích nákladů se dosáhlo požitím mechanických čtecích klíčů pro přenášení dat do centrály a také zjednodušeným řešením dispečerského programu. Postupným vývojem se do popředí dostaly systémy „on-line“ vybavené GSM modemem s možností průběžného
  a systematického sledování i velkých vozových parků. Nový „on-line“ sytém dnes používají nejvýznamnější obchodní firmy a přepravci v ČR i zahraničí.

Firma AURIS CZ, spol. s.r.o.věnuje mimořádnou pozornost systematickému vývoji obou součástí systému EchoTrack: mobilních jednotek ve vozidlech i programovému vybavení dispečerského pultu. Obě tyto aktivity jsou realizovány výlučně kmenovými pracovníky firmy. Jen díky intenzivnímu vývoji
  jsme byli včas připraveni na realizaci velkých projektů se specifickými požadavky.