Obousměrná komunikace s řidičem

Aktuální přehled vozového parku

Odpadá komunikace mezi řidičem a dispečerem přes mobilní telefon. Dispečer je informován o stavu vozidla...

Aktuální přehled celého vozového parku v reálnem čase. informace o provozu vozidel...
 


 


 

Optimalizace řízení dopravy

Snížení nákladů na provoz vozidel

Vyhodnocování a zpětné porovnávaní ujeté trasy. Vyhodnocování reportů zastávek v cizích zemích...
 

Řešení problematiky nechtěného úbytku paliva. Optimalizace provozních nákladu vozidel...