Měření paliva AURIS

 

Předpokládáme, že krom standardních vlastností systému EchoTrack (vyhodnocování polohy, rychlosti, kniha jízd…) kladete důraz především na měření spotřeby PHM. Tuto problematiku dovedeme řešit následujícími způsoby:
 

Měření hladiny paliva na stávajícím plováku vozidla
 • nevýhody: nižší přesnost (dle typu a značky)
 • výhody: nízké pořizovací náklady, snadná instalace, prakticky žádné viditelné zásahy do vozidla, u novějších vozidel postačí pro detekci čerpání a spotřeb za delší období.
 • Velmi dobré výsledky dosahujeme u vozidel Mercedes Actros, Atego vyrobených po roce 1999; zde je chyba měření na nádrži 600l cca. 3%.
 • Takřka nepoužitelná je tato metoda u vozidel DAF do roku 2002, kde originální plováky neměří horních cca. 80 – 100 litrů objemu nádrže u vozidel MAN, MAN TGA a Renault r.v. 2000+ lze dosáhnout zpravidla chyby v mezích 5%
Vybavení vozidla přídavným plovákem AURIS

jedná se o trubkový plovák pracující na principu spínání magnetických relé; na 1 cm výšky hladiny připadají 3 snímačene

 • nevýhody: pořizovací cena , nutnost vrtání nádrže, delší instalace
 • výhody: tento trubkový plovák dosahuje přesnosti 0,5%, možnost měřit hladinu paliva i při vypnutém vozidle
 
Odečítání údajů přímo ze systémové sběrnice CAN-BUS
 • nevýhody: jen pro novější vozidla (cca 2 – 3 roky staré), přesnost závislá na výrobci, často je poměrně přesný údaj o okamžité spotřebě, avšak celková spotřeba za období se počítá méně přesně
 • výhody: nízké pořizovací náklady (je-li vozidlo vybaveno rozhraním CAN-BUS), soulad s palubním počítačem vozidla, získání dalších provozních veličin vozidla (otáčky, kroutící momenty, řazení…)
 • v současné době je možno připojit jednotku EchoTrack k systémové sběrnici vozidel MAN, SCANIA, DAF, Deimler-Chrysler
Měření průtokoměrem
 • nevýhody: vysoké pořizovací náklady (cca. 15 – 20 tis. Kč / vozidlo), možnost ucpání palivových přívodů, zdlouhavá instalace
 • výhody: přesná informace o množství skutečně spáleného paliva
Kombinace měření na originálním nebo vlastním plováku s detekcí motorhodin chodu přídavných zařízení

Zařízení EchoTrack je schopno přesně detekovat chod přídavných zařízení (např. nezávislého topení) a v závislosti na otáčkách počítat normovanou

 • spotřebu. S touto metodou jsou např. velmi dobré zkušenosti u firmy TransportCement, kde se měří chod kompresorů a z tohoto přepočítává spotřeba vozidla.

Mobilní jednotka EchoTrack dosahuje dobrých výsledků při měření spotřeby z údajů plováků díky speciálnímu algoritmu vzorkování a filtrování měřené veličiny. Výše popisovanou přesnost se týká dynamického měření za jízdy. Při vyhodnocování příbytku / úbytku PHM na zastávkách (čerpání) je přesnost měření větší. Hlavní nebezpečí pro kvalitní měření paliva u standardní výbavy dodané výrobcem spočívá zejména:
 

 1. Ve špatném měřícím rozsahu – plovák neměří hodnoty příliš plné / prázdné nádrže
 2. V kvantování hodnot – zejména starší DAFy pro omezení kmitání ručky přístroje ukazují v rozsahu hladiny několika cm stále stejnou hodnotu
 3. V měření u vozidel s přídavnými nádržemi – může docházet k uzavírání propustí, přelévání paliva atd.