Měření jiných provozních údajů vozidla

 

Ke vstupům mobilní jednotky lze připojit široké spektrum snímacích senzorů. V dosavadních zakázkách jsme k mobilní jednotce připojovali snímače:
 

  • Elektrických ovládaných zařízení – např. chod pomocných agregátů, otevření dveří, alarmové senzory, připojení návěsu
  • Elektrických analogových veličin – otáčky, tlak na nápravu
  • Vzduchem ovládaných zařízení – např. pneumatická uzávěrka diferenciálu pomocného pohonu (kompresor, mechanická ruka)
  • Mechanicky ovládaných zařízení – např. otáčení bubnu mixu

K MJ připojujeme také digitální senzory teploty vlastní výroby s chybou měření 0.5 °C. K jedné mobilní jednotce lze připojit až 8 snímačů v různých místech izotermní skříně. Mobilní jednotka vybavená teplotními senzory může být použita jako oficiální registrační teploměr.
 

Návěsy lze vybavit identifikačním čipem, který MJ přečte v okamžiku připojení a jednoznačně tak identifikuje návěs.
 

Pokud nestačí standardní rozsah 8 binárních a 4 analogových vstupů, lze přes interní sběrnici k jednotce připojit max. 8 datových koncentrátorů. Každý z nich obsahuje 3 binární a jeden analogový vstup. Datový koncentrátor se typicky používá při požadavky měření signálů na návěsu, jelikož umožňuje přenos všech měřených veličin po jednom vodiči.