Výstupní reportyl

Systém Echotrack Internet server umožňuje vygenerovat výstupní reporty a to pro knihu jízd, knihu zastávek, report pohybu vozidla v zahraničí, report čerpání paliva a grafické znázornění průběhu hladiny paliva. Veškeré uložené informace jsou prezentovány ve formě reportů tvaru MS Excel, popr. MS-WORD, XML a TXT.
 


 

Report kniha jízd