Historie pohybu vozidlal

Historie pohybu vozidla  slouží k zobrazení trasy  za dané období. Na mapovém podkladu umožňuje probarvení dané  trasy dle rychlosti, či klíče v zapalování. Historie pohybu se generuje do přehledné tabulky mapových bodů, které zahrnují (čas, datum událostí, aktuální polohu, rychlost a zapnutí či vypnutí motoru)