Přehled aktuálního stavu vozidel

Obrazovka přehledu aktuálního stavu vozového parku  slouží pro zjištění polohy, rychlosti a dalších vlastností jednotlivých vozidel. Vozidla jsou zobrazena jak  v mapě, tak  i v textovém seznamu. Na mapovém podkladu jsou  vozidla zobrazena s popisky vyznačující název skupiny, název vozidla a datum poslední zprávy o stavu vozidla.